Over ETP

Energie Transitie Partners BV is een gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam. Dit bedrijf is opgericht om oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw.

ETP richt zich voornamelijk op geothermieprojecten, maar onderzoekt ook alternatieve warmtebronnen zoals biomassa en afvalstromen. Samenwerking met de glastuinbouwondernemers staat hierbij hoog in het vaandel. Naar gelang hun behoefte kunnen zij in verschillende rollen deelnemen in de projecten: als klant, participant of eigenaar.

Bent u benieuwd naar de aanpak? Download de folder
HVC en Capturam werken al zeer voortvarend samen in het project Trias Westland. Met een onderzoeksboring op 4 kilometer diepte en twee geothermieprojecten op 2,3 kilometer is Trias Westland een uniek aardwarmteproject. De aanpak van Trias Westland heeft geresulteerd in een zeer groot draagvlak onder glastuinbouwbedrijven, overheden en financiers.

Met de kennis en ervaring opgedaan met het Triasproject ziet Energie Transitie Partners kansen om de energietransitie te versnellen door ondersteuning van duurzame projecten. Deze ondersteuning kan vergelijkbaar zijn aan het Triasproject, maar andersoortige ondersteuning behoort juist ook tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld het vervullen van de operator rol, financiering van delen van het project en inbreng van kennis en ervaring. ETP is er voor de onderdelen die nu projecten doen stagneren of stilvallen.

Over HVC
HVC is verantwoordelijk voor duurzaam afvalbeheer van 44 gemeenten, waaronder de gemeente Westland, en zes waterschappen. Daarnaast produceert HVC duurzame energie die geleverd wordt aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. HVC ondersteunt haar aandeelhouders bovendien met projecten gericht op lokale verduurzaming.

Over Capturam
Capturam is onderdeel van N.V. Juva en richt zich op innovatieprojecten ter ondersteuning van de energietransitie in het Westland. Juva Energy Support is de moedermaatschappij van Westland Infra, Anexo en Capturam en beschikt over unieke kennis van het tuinbouwsegment en haar specifieke energiebehoeften.