In november hebben LTO Glaskracht en ETP het haalbaarheidsonderzoek naar WSW gepresenteerd. Het rapport trekt veel aandacht van overheden, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie ZH, Milieudienst Rijnmond en ICOP. Ook Invest-NL is onlangs op bezoek geweest: een rijksinstelling die gaat bijdragen aan het financieren van o.a. de energietransitie in Nederland.

Investering afhankelijk van reikwijdte
Voor één gebiedsdekkend warmtesysteem voor geothermie, havenwarmte, bio-energie en WKK’s is financiële ondersteuning nodig. Voor het totale warmtenetwerk is een investering van 360 tot 650 miljoen euro nodig. De investering is afhankelijk van de reikwijdte van het systeem (aantal aansluitingen) en de diameter van de hoofdleiding. Een grotere hoofdleiding kan op termijn aan meer bedrijven en huishoudens warmte leveren, maar is bij de aanleg lastiger te financieren omdat er nog geen zekerheid is over de benutting van de extra capaciteit.