Warmtecoöperatie Wippolderlaan is, na Polanen en Maasdijk, nu de derde Warmtecoöperatie waarmee ETP concreet gesprekken kan gaan voeren met leden over aansluiten op aardwarmte zodra de inhoud van de warmteleveringsovereenkomst is afgestemd met het bestuur van de Warmtecoöperatie. Hiermee wordt de samenwerking tussen Warmtecoöperatie Wippolderlaan en Energie Transitie Partners verder voortgezet.

Mogelijkheden onderzoeken
Warmtecoöperatie Wippolderlaan onderzoekt samen met ETP de mogelijkheden om bedrijven aan te sluiten op een toekomstig warmtenet. Daarbij wordt aansluiten op andere aardwarmtebronnen en de mogelijkheid voor een aardwarmteproject in de omgeving onderzocht. Eerder is de opsporingsvergunning voor het ontwikkelen van een aardwarmteproject in gebied verkregen. In 2020 is de benodigde subsidie duurzame energie toegekend waardoor we een mogelijk aardwarmteproject nu voortvarend verder kunnen uitwerken.

Warmtecoöperatie Wippolderlaan
Warmtecoöperatie Wippolderlaan bestaat uit meerdere glastuinbouwondernemers met een gezamenlijke oppervlakte van 100 hectare glas in het gebied rond Wippolderlaan in Wateringen. De Warmtecoöperatie wil aangesloten leden gaan voorzien van duurzame warmte tegen een concurrerende prijs. De ondernemers zijn enthousiast om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om hun bedrijven aan te sluiten op lokale aardwarmte. Samen kiezen de aangesloten glastuinbouwondernemers er voor de ontwikkeling en verduurzaming in het gebied vorm te geven.

Logische partner
Energie Transitie Partners is opgericht om oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw. ETP richt zich vooral op aardwarmteprojecten, maar onderzoekt ook alternatieve warmtebronnen zoals industriële restwarmte ut het Rotterdamse havengebied.