Warmtecoöperatie Wippolderlaan is de derde Warmtecoöperatie waarmee ETP (Energie Transitie Partners) concreet gesprekken gaat voeren met leden over aansluiten op aardwarmte. Eerder is de samenwerking tussen de Warmtecoöperatie Wippolderlaan en ETP  bekrachtigd in een samenwerkingsconvenant.

Warmtecoöperatie Wippolderlaan bestaat uit een twintigtal glastuinbouwondernemers met een gezamenlijke oppervlakte van 100 hectare glas in het gebied rond Wippolderlaan in Wateringen. Samen kiezen de aangesloten glastuinbouwondernemers ervoor de ontwikkeling en verduurzaming in het gebied vorm te geven. Eerder is voor de ontwikkeling van het aardwarmteproject een subsidie voor duurzame energie (SDE+) toegekend vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Beoogde locatie in beeld

Een geschikte aardwarmtelocatie vinden in het dichtbebouwde Westland is zeer lastig. Na de nodige studie is een perceel aan de kruising van  Middenzwet en van Luyklaan in Wateringen als beoogde aardwarmtelocatie in beeld. De direct omwonenden zijn daarover onlangs persoonlijk geïnformeerd. Naar verwachting organiseren we in het derde kwartaal van dit jaar, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen, inloopbijeenkomsten voor een grotere groep omwonenden.

Stap voor stap

De komende maanden starten we met het verder verkennen en uitwerken van de plannen voor het aardwarmteproject. Het vergunningentraject wordt doorlopen en tot slot moet het project financieel rondgemaakt worden.

In gesprek met ondernemers

In samenwerking met de Warmtecoöperatie onderzoeken we welke leden gebruik willen maken van aardwarmte en wat de mogelijkheden zijn. Op dinsdag 29 juni zijn de warmte-afzet gesprekken met de bestuursleden en deelnemers van de Warmtecoöperatie Wippolderlaan begonnen.

Samen met de glastuinbouwondernemers in Wateringen is het warmteleveringscontract besproken. In navolging daarvan starten individuele gesprekken. Samen met ondernemers gaan we  op zoek naar de specifieke aardwarmtevraag voor het bedrijf. Daarbij gaan we voor een win-win situatie: voor zowel het project als de deelnemers.