In januari is de Warmtecoöperatie Polanen opgericht. De coöperatie wil de aangesloten glastuinbouwbedrijven in gebied Boomawetering en Gantel op termijn gaan voorzien van duurzame warmte tegen een concurrerende prijs. Inmiddels heeft zich 130 ha. glastuinbouw bij de coöperatie aangesloten. De ondernemers zijn enthousiast om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om hun bedrijven aan te sluiten op een toekomstige warmtenet. In eerste instantie gaat de warmtecoöperatie de mogelijkheden van een geothermiebron in het gebied onderzoeken. Andere warmtebronnen worden echter op voorhand zeker niet uitgesloten.

De eerste ledenvergadering van de coöperatie vond afgelopen dinsdag plaats bij Koppert Cress in Monster. Daarbij stelde het bestuur zich voor en is het doel van de coöperatie nader toegelicht. Om het werk voortvarend op te pakken, worden drie commissies gevormd; een technische commissie een financiële commissie en een commissie die met andere warmte-initiatieven in het Westland gaat kijken hoe tot een groter warmtesysteem kan worden gekomen.

Energie Transitie Partners Westland
De warmtecoöperatie heeft contact met, en volgt de ontwikkelingen bij andere warmtecoöperaties en -projecten in het Westland en daarbuiten op de voet. Energie Transitie Partners BV (ETP) en LTO Glaskracht Nederland ondersteunen het proces en de werkzaamheden. ETP is een gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam. Dit bedrijf is opgericht om oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw. ETP richt zich vooral op geothermieprojecten, maar onderzoekt ook alternatieve warmtebronnen zoals industriële restwarmte, biomassa en warmte uit verwerking van afvalstromen. Samenwerking met de glastuinbouwondernemers staat hierbij hoog in het vaandel. Naar gelang hun behoefte kunnen zij in verschillende rollen deelnemen in de projecten: als klant, participant of eigenaar.

LTO Glaskracht
In Westland werkt LTO Glaskracht intensief samen met ETP. LTO Glaskracht ondersteunt en faciliteert de warmtecoöperaties. Hetzelfde gebeurt inmiddels in andere gebieden waar ondernemers kansen zien voor alternatieven voor fossiele brandstoffen en in de uitwerking zelf het voortouw nemen.

Meer informatie: wcpolanen@gmail.com