Dinsdag 4 december hebben alle leden van de warmtecoöperatie Polanen ingestemd met een verdere samenwerking met ETP als ontwikkelaar van het geothermieproject Polanen. Het gaat om 38 glastuinbouwbedrijven in Monster e.o. (Boomawetering en Gantel), die op deze manier kassen duurzaam willen verwarmen. Ook een woonwijk in de buurt zou warmte uit deze bron kunnen krijgen. Amper een jaar na de oprichting van de warmtecoöperatie is er al zicht op een concreet project.

De opsporingsvergunning voor geothermie, de eerste stap naar een project, is eind oktober verkregen. Inmiddels is er ook een voorlopige koopovereenkomst voor een boorlocatie aan de Madeweg 43a in Monster. Verder hebben de coöperatie en ETP dit najaar een duurzame energie subsidie (SDE+) aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij zijn in afwachting van het besluit hierop. Intussen is ETP druk bezig met het verder uitwerken van de business case en verder onderzoek naar het warmtenet. Na het verkrijgen van de SDE-subsidie wordt toegewerkt naar ‘financial close’ (het vastleggen van alle contracten, overeenkomsten en financiering). In 2020 zou hier dan geboord worden naar aardwarmte.

Gesprek met omwonenden
De direct omwonenden rond de potentiële projectlocatie zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Afgelopen dinsdag vond er een inloopbijeenkomst plaats waarin de omwonenden in gesprek gingen met leden van de warmtecoöperatie en ETP. De gesprekken gingen o.a. over de vervolgstappen/tijdpad richting een aardwarmteproject en wat zo’n project betekent voor omwonenden. ETP kon de ervaringen met het geothermieproject Trias Westland delen en er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de omwonenden betrokken blijven.

Aanmelden nieuwsbrief geothermie Polanen
Wilt u zich aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief over geothermie in Polanen, stuur dan een e-mail naar info@etp-westland.nl o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.