De verkenning naar de haalbaarheid van een warmtesysteem Westland is in volle gang. Twaalf telers en acht specialisten zijn in drie werkgroepen actief.

Zij werken technische modellen uit, berekenen de investeringen, rekenen de kosten voor de bedrijven door en de mate waarin dit economisch rendabel is. De werkgroep Organisatie kijkt naar de invloed van telers op het warmtesysteem: wie wordt eigenaar en beheerder van distributienetten en wie van een hoofdnet? Met de Joint Venture (Gasunie en Havenbedrijf) is er afstemming op welke plaatsen een Warmtesysteem Westland verbinding zou kunnen hebben met een bovenliggend regionaal hoofdtransportnet van warmte. Dat biedt de mogelijkheid om naast lokale warmte van geothermie of biomassa ook restwarmte vanuit Rotterdam te kunnen gebruiken. De werkgroepen kwamen tot nu toe twee keer bij elkaar en verwachten in september een gezamenlijke analyse op te kunnen leveren die in het telersplatform Warm Westland van LTO Glaskracht besproken zal worden.