In de ontwikkeling van een aardwarmteproject vinden naast het rondkrijgen van de financiering ook voorbereidende onderzoeken voor de omgevingsvergunningaanvraag plaats. Bijvoorbeeld veldstudies. Onlangs is op het perceel (Madeweg 43a, Monster) een ecologisch- en archeologisch onderzoek uitgevoerd. De onderzoeken maken onderdeel uit van de vergunningaanvraag. Met de studies wordt de mogelijke aardwarmtelocatie in Polanen zorgvuldig in kaart gebracht.

ETP en de Warmtecoöperatie Polanen voeren een verkenning uit naar een aardwarmteproject in Polanen (Monster) mogelijk is. De locatie in Polanen maakte eerder onderdeel uit van het kassengebied, de ondergrond is tijdelijk ingezaaid met gras. De beoogde locatie is voorlopig beschikbaar gesteld om de Westlandse schapenkudde te laten grazen.

Na het rondkrijgen van de financiering is de verwachting dat begin 2021 de eerste werkzaamheden mogelijk kunnen starten.