“Om te komen tot een warmteproject is de uitdaging om een geclusterde warmtevraag van glastuinbouwondernemers te organiseren, passend bij de verwachte capaciteit van de warmtebron. Samen met de ondernemers berekenen we de voordelen voor de bedrijfsvoering en kijken we strategisch vooruit naar een verduurzaamde warmtevoorziening.”

Bij Energie Transitie Partners is Stijn verantwoordelijk voor het organiseren van de warmte-afzet. Hiermee is hij drie jaar geleden gestart bij Trias Westland. “We kijken welke bedrijven er effectief warmte kunnen afnemen, hoeveel precies en hoe we de aansluiting zo optimaal mogelijk kunnen inrichten bij onze deelnemers. Ook kijk ik naar het systeem als geheel: wat gebeurt er als een bepaalde glastuinbouwondernemer wel of niet meedoet met het systeemontwerp?

Samenwerken met warmtecoöperaties
Voor het aardwarmteproject in Polanen en Maasdijk heb ik gezocht naar de glastuinbouwondernemers die enthousiast zijn om warmte af te nemen. Die enthousiaste bedrijven hebben een intentieovereenkomst getekend, deze zijn gebruikt in de SDE+ subsidieaanvraag voor beide projecten. Deze subsidie is onlangs voor beide projecten beschikt.

Nu werk ik samen met deze warmtecoöperaties aan de propositie voor de geïnteresseerden. Dit is dan ook de basis voor het organiseren van de warmte-afzet. We kunnen hierbij mooi putten uit de ervaringen die zijn opgedaan bij Trias Westland. Het samenstellen van de propositie kan volgens een zogenoemd ‘Cafetariamodel’: welke smaken kies je en wat laat je weg? Wil je bijvoorbeeld afrekenen per Gigajoule of een vaste capaciteit afnemen? Samen met de warmtecoöperatie stellen we een pakket samen wat de propositie vormt voor de leden van de coöperatie. Daarbij geldt voor beide projecten dat een concurrerende warmteprijs een voorwaarde is die al gesteld is in de intentieovereenkomsten.

De gesprekken die ik met de ondernemers heb zijn leuk. Ik heb niets te verkopen, ik hoef alleen maar de propositie zo goed mogelijk uit te leggen. Je ziet allerlei soorten bedrijven, van een kantine waar al 20 jaar dezelfde stoelen staan, tot de meest moderne vergaderruimte waarbij je vanaf design-meubilair uitkijkt over het gewas waar het om draait. Voor beide partijen moet het een goed idee zijn en dan werkt het. Als het voor de kweker niet werkt is een aansluiting voor het project ook niet interessant. Samen zijn we dan ook op zoek naar de win-win situatie.

Glastuinbouwondernemers zijn naar mijn ervaring grotendeels geïnteresseerd in de opbrengsten in geld, maar daarnaast ook in de strategische verduurzaming van het bedrijfsproces en de grip en diversificatie die ze verkrijgen op hun energievoorziening. Ook door hun klanten, vaak internationale winkelketens, worden zij steeds meer gevraagd naar wat zij aan duurzaamheid doen. De wereld om hen heen beweegt mee in dezelfde richting, wat zorgt dat mijn verhaal aansluit bij de uitdagingen die ze proberen op te lossen.