Liron neemt ons mee in de warmte-afzet van Polanen en Maasdijk

Het waren gesprekken met veel kopjes koffie, enkele honderden en vaak kreeg hij een tweede bakkie aangeboden. De afgelopen maanden voerde Liron Duijvestijn met het warmte-afzet team van ETP dagelijks gesprekken met telers over het aansluiten op Aardwarmte projecten Polanen of Maasdijk. “Waar ik het meest trots op ben? Dat het toch gelukt is om met heel veel kwekers om tafel te zitten en met hen gewoon een open en eerlijk gesprek te voeren over wat er speelt en wat de voor- en nadelen van een aansluiting zijn. Zo hebben we het vertrouwen in elkaar gekregen en vertrouwen van de glastuinbouw in de projecten. Ik ben trots dat ik daaraan heb bij kunnen dragen.”

Liron Duijvestijn

Coöperatiemodel: van en voor de ondernemers
“Door gewoon open en eerlijk samen te werken ontstaat vertrouwen. We werken vanuit een deelnemer-projectrelatie in plaats van klant-leverancier. Daarin zijn we anders dan een gemiddelde energieleverancier. Het is heel gaaf, om een samenwerkingsmodel op te zetten en daaraan mee te werken. Dit samenwerkingsmodel met inspraak van het bestuur en de afspraken rondom het transportnet maakt het mogelijk dat het vertrouwen ontstaat en in de toekomst gewaarborgd blijft. Dit tezamen is het coöperatiemodel en de ruggengraat van de samenwerking binnen de projecten”, aldus Liron.

Imago bedrijf
“De eerste stap om te komen tot een contract is inzicht krijgen in het warmteprofiel. Deze verschilt per bedrijf en is afhankelijk van de teelt en afhankelijk van de systemen die aanwezig zijn. Heb je CO2 nodig of niet en is er belichting? We bekijken het hele energieplaatje. Ons advies was eigenlijk: breng dat eerst zelf in kaart en als het complex is samen met een energie adviseur. Voor bedrijven die alleen met een ketel stoken heb ik zelf de berekeningen gemaakt met een model dat inzicht geeft in het optimale contractvermogen. Maar ondanks de berekeningen van energieadviseurs gaat het voor de telers uiteindelijk om de vraag in hoeverre is duurzame warmte van toegevoegde waarde voor mijn bedrijf? Niet alleen financieel qua energiebelastingen, maar ook naar andere stakeholders toe zoals klanten of financiers en het algehele imago voor je bedrijf.”

Ondertekenen op een kliko
“Heel veel kwekers en terecht ook kijken kritisch naar de voorwaarden, het project en wat de voor- en nadelen kunnen zijn. Daar vragen ze goed op door, maar als het eenmaal duidelijk is en het contract is opgemaakt dan is het vertrouwen er ook. Zo reed ik onlangs een rondje langs een aantal kwekers om de contracten op te halen. Toen werd er letterlijk op de deksel van de kliko even snel een contract getekend, want het was druk. Alle vragen waren al gesteld en daarom konden we weer door. We grapten nog alsof het niks is, een contract van 30.000 euro per jaar. Toch is juist dit kenmerkend. Dat de teler het ook oprecht gelooft: dit is een win-win en een goede stap voor het bedrijf en voor het gebied.”

Duurzaam telen
“De telers moeten nu een besluit nemen voor 2023 tot 2038. Dat blijft een inschatting. Daarom wordt er altijd een warmtewisselaar geplaatst met 50% of zelfs 100% overcapaciteit. Veel ondernemers kiezen nu voor een strategische aansluiting. Bij bedrijven met bedrijfsopvolging wordt meer ingezet op een aansluiting voor de toekomst. De komende jaren wordt de noodzaak om te verduurzamen steeds groter. In de toekomst het contractvermogen verhogen is dan hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk, omdat de bron dan is uitverkocht. De bedrijven die nu instappen met een groot contract plukken daar over een paar jaar de vruchten van, daar ben ik van overtuigd!”

warmteleidingen als referentie.

Trots
Na deze intensieve maanden gaat Liron een nieuwe weg in en aan de slag bij het familiebedrijf Duijvestijn Tomaten. “Ik ga het contact met de kwekers, de verschillende perspectieven en gezelligheid in de gesprekken missen. En als straks de warmteleidingen worden aangelegd en ik moet een keertje extra omrijden? Dan kijk ik toch wel even welke diameter er aan warmteleiding wordt aangelegd én dan ben ik zeker trots dat hier de verduurzaming voor de glastuinbouw gerealiseerd wordt.”

Heeft u nog vragen over de warmte-afzet van Polanen of Maasdijk? Neem dan contact op Karin van der Meijs.