Het coronavirus heeft impact op ons allemaal en kent helaas ook grote gevolgen voor de glastuinbouwsector. Bedrijven zijn in een onzekere tijd gekomen en doen verstandige dingen in een periode van grote onzekerheid. Ook bij Energie Transitie Partners bekijken we hoe we verder gaan en de projectontwikkeling slim kunnen vervolgen rekening houdend met de huidige realiteit. We gaan door met de projectontwikkeling, de tijd geeft ons ruimte om creatieve opties verder te onderzoeken. In deze update willen we jullie informeren over hoe ETP met deze situatie omgaat.

Wat is de status van de projecten  van ETP?

Alle SDE+ aanvragen voor de aardwarmteprojecten zijn inmiddels ter beschikking gesteld: 3 doubletten Maasdijk, 1 doublet Polanen, 1 doublet Kralingerpolder en 1 doublet Wippolderlaan.

Wat betekenen de veranderende omstandigheden voor de projecten van ETP?

De veranderende omstandigheden betekent dat we sommige werkzaamheden gaan versnellen. Andere werkzaamheden waarbij individuele contacten nodig zijn, zoals overleg met afnemers over de warmte-afzet, worden voorlopig naar achter verschoven.

Houd afstand hesje

Hoe verloopt de warmtelevering bij Trias Westland?

Voor de aangesloten deelnemers van Trias Westland zijn we gedeeltelijk gestart extra flexibiliteit te bieden voor de daghandel van warmteverhandeling onderling. Op de locatie van Trias Westland ondernemen we alleen nog activiteiten die essentieel zijn voor het primaire proces (exploitatie en bouw). De continuïteit van de warmtelevering heeft onze topprioriteit.

Gaan de werkzaamheden voor Trias Westland 2 door?

Daarnaast proberen we de verdere uitbreiding van Trias Westland zoveel mogelijk door te laten gaan: de ontwikkeling van het tweede doublet en de aanleg van het warmtenet. Uitgangspunt hierbij is natuurlijk dat iedereen op een veilige manier kan werken. Naar verwachting starten we medio mei met de boorwerkzaamheden voor realisatie van het tweede doublet.