Op 30 oktober jongstleden vond het event: Connecting Westlandse warmtecoöperaties plaats. Tijdens deze middag hebben circa 20 bestuurders van de warmtecoöperaties met elkaar kennisgemaakt en ervaringen gedeeld. Wat komt er kijken bij het besturen van een warmtecoöperatie en wat zijn de overeenkomsten of verschillen?

De quote “Alleen loop je harder, maar samen kom je verder”, geeft inzicht in de dynamiek die komt kijken bij het oprichten en besturen van een warmtecoöperatie. Het vraagt geduld, lef, samenwerken en zorgt soms ook voor gedoe, maar resulteert uiteindelijk in concrete verduurzaming. Een warmtecoöperatie is, volgens de bestuurders te vergelijken met een Melisse vol water, een groene paprika (doen), diepgewortelde Yucca’s, de krachtige Surfsong en Sechuan button: simpelweg omdat je van te voren niet weet wat er gaat komen. Datzelfde geldt voor de toekomst.

En waar we over 30 jaar staan? Dat weet niemand, wat we wel weten is dat samen doorpakken om de verduurzaming stap voor stap te bereiken. Besproken is de ontwikkelingen en geleerde lessen met elkaar te delen en samen verder te komen.