In de Westlandse bodem is een schat aan duurzame energie te vinden. Energie Transitie Partners (ETP) zet zich in om deze duurzame aardwarmte beschikbaar te maken voor de Westlandse tuinbouw en de nabij gelegen bebouwde omgeving. Hiervoor wordt hard gewerkt aan de wens van de Westlandse tuinbouw om in 2040 klimaatneutraal te kunnen produceren en een voorbeeldfunctie te vervullen in Nederland betreffende de omschakeling van aardgas naar meer duurzame warmtebronnen.

Warmteclusters
Inmiddels is het warmtecluster Trias Westland reeds gerealiseerd en operationeel en wordt er hard gewerkt aan deel 2 van dit warmtecluster. We werken toe naar de realisatie van de warmteclusters Maasdijk, Polanen en op termijn Wippolderlaan. Dit betreffen allemaal separate clusters met een eigen aardwarmtewarmtebron, die voor een groot deel zelfvoorzienend zijn. Samen met de glastuinbouw werken we toe naar het koppelen van de clusters tot een integraal warmtesysteem. Hierdoor wordt het mogelijk wordt ook warmtetransport plaats te laten vinden tussen de clusters. Ook onderzoeken we Warmtesysteem Westland aan te vullen met restwarmte vanuit de Rotterdamse haven via WarmtelinQ zodat het integrale warmtesysteem de volledige vraag van het Westland duurzaam kan invullen.

Onderzoek naar onderlinge koppeling
De warmteclusters worden als een open systeem aan elkaar gekoppeld, ofwel zijn niet hydraulisch van elkaar gescheiden. Op een hoog abstractieniveau is de werking van het systeem helder. De combinatie Rotterdam Engineering en Powerspex is gekozen om een technische systeemstudie uit te voeren. Middels deze technische systeemstudie wil ETP de werking van het warmtesysteem ook beter op detailniveau leren begrijpen, zodat in de dynamische ontwikkeling van het warmtesysteem de juiste technische en strategische keuzes gemaakt kunnen worden. In deze technische systeemstudie wordt het warmtesysteem onder verschillende scenario’s hydraulisch en besturingstechnisch beschouwd. Zodoende kan vervolgens een Functioneel Ontwerp, Besturingsfilosofie en simulatiemodel worden opgezet op basis waarvan ETP in de toekomst altijd gedegen beslissingen kan nemen.

Door de samenwerking met Rotterdam Engineering en Powerspex aan te gaan, heeft ETP een partner in huis gehaald die kennis heeft van het gehele spectrum: van ontwerp t/m operatie. Dit in combinatie met de kennis van zaken in eigen gelederen is er de juiste synergie om mooie en uitdagende project tot een succesvol einde te brengen.