Goed nieuws! Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SDE+-subsidie toegekend aan het aardwarmteproject aan de Lange Kruisweg in Maasdijk. Het verkrijgen van de subsidie voor 2 van de 3 putten is een belangrijk onderdeel in de verdere ontwikkeling van dit project, hiermee komt de realisatie een stap dichterbij.

Het aardwarmteproject wordt nu verder ingericht en uitgewerkt in samenwerking met de betrokken glastuinbouwondernemers en warmtecoöperatie Maasdijk. Er wordt onderzocht hoeveel warmte hier in potentie kan worden gewonnen en hoe deze het beste verdeeld kan worden. Daarnaast wordt de indeling van de locatie onderzocht. Wanneer de ontwikkeling succesvol verloopt starten de eerste werkzaamheden op deze locatie naar verwachting op z’n vroegst in de zomer van 2020.

Benutten warme aarde
Diep in de ondergrond is warmte aanwezig. Onderzoek toont aan dat dit ook in Maasdijk aan de Lange Kruisweg het geval is. Als we deze warmte omhoog pompen kan die worden benut voor het verwarmen van glastuinbouwbedrijven in de directe omgeving. Het gebruik van aardwarmte is perfect in de kassen, omdat deze besparing van aardgas een forse verduurzaming tegen een stabiele kostprijs oplevert.

Warmtecoöperatie Maasdijk
Glastuinbouwondernemers uit het gebied Maasdijk en ’s-Gravenzande (omgeving Groeneweg) kunnen zich nog steeds aansluiten bij de warmtecoöperatie Maasdijk. Energie Transitie Partners ondersteunt de warmtecoöperatie onder andere bij financiering, techniek en ontwerp van het warmtenet.