Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SDE+-subsidie toegekend aan het aardwarmteproject Polanen in Monster. Dit betekent groen licht voor de verdere ontwikkeling van dit project. Hiermee komt de realisatie van dit project een stap dichterbij.

ETP en de glastuinbouwondernemers die bij de warmtecoöperatie Polanen zijn aangesloten gaan nu het project verder inrichten en uitwerken. Er wordt onderzocht hoeveel warmte hier in potentie kan worden gewonnen en hoe deze het beste verdeeld kan worden. Daarnaast wordt de indeling van de locatie onderzocht. Hierbij houden we onder andere rekening met de ruimtelijke inpassing van de aardwarmte locatie in het landschap.

De warmtecoöperatie Polanen bestaat uit 41 glastuinbouwbedrijven in Monster en omgeving. ETP ondersteunt de warmtecoöperatie onder andere bij financiering, techniek en ontwerp van het warmtenet.