Op 9 en 14 juli zijn de warmte-afzet gesprekken met de leden van de warmtecoöperaties Polanen en Maasdijk gestart. Alle ins en outs zijn besproken, zoals het gebruik van aardwarmte en het warmteleveringscontract (WLO).


“We zijn blij dat we de volgende fase ingaan. Warmte-afzet en het verduurzamen van de teelt is de basis voor de projecten en de reden dat we deze ontwikkelen. In samenwerking met de warmtecoöperaties is de keuze gemaakt juist nu te onderzoeken welke leden van de warmtecoöperatie gebruik willen maken van aardwarmte en wat de mogelijkheden zijn. Dit zijn grote beslissingen, daarom gaan we gefaseerd te werk”, aldus Tarek Hopman.
In deze eerste ledenbijeenkomsten is de status van de projecten en de fasering toegelicht. Er is onder andere gesproken over de looptijd van de SDE-subsidie en de visie van aardwarmte naar de toekomst toe: samenwerken aan het verduurzamen van de teelt. “Er is sprake van een goede sfeer en het gevoel dat de leden er samen de schouders onder willen zetten”.

Start groepsgesprekken
De volgende stap zijn de groepsgesprekken in augustus. Samen met de glastuinbouwondernemers bespreken we het warmteleveringscontract meer in detail en welke uitgangspunten voor iedereen gelden. In navolging daarvan starten de individuele gesprekken. Samen met de kweker gaan we dan op zoek naar het de specifieke aardwarmtevraag voor het bedrijf. Een tomatenteler gaat bijvoorbeeld anders om met het gebruik van warmte dan een rozenkweker. Daarbij gaan we voor een win-win situatie: voor zowel het project als de deelnemers.

Verder vervolg project
“Inmiddels hebben alle leden zich aangemeld voor de groepsgesprekken. Wij hebben er vertrouwen in dat deze gesprekken positief gaan verlopen. Wij verwachten dan ook eind dit jaar uitsluitsel te kunnen geven over de voortgang van de projecten.”, aldus Tarek.

Bent u benieuwd welke voordelen aardwarmte biedt en hoe glastuinbouwondernemers deze het beste kunnen gebruiken? Bekijk dan onze website!