“Hoe ziet een aardwarmtelocatie eruit, hoe verloopt een boring en welk geluid is er tijdens het boren te horen?” Het zijn logische vragen van de direct omwonenden van de toekomstige aardwarmteprojecten in Monster en Maasdijk. Om daar antwoord op te geven heeft ETP samen met de warmtecoöperaties direct omwonenden van deze locaties, waar nog geen werkzaamheden zijn gestart, uitgenodigd bij de aardwarmteboring van Trias Westland. 

Omwonenden aanwezig op aardwarmtelocatie Trias Westland. Foto: Carel Kramer

Omwonenden op aardwarmtelocatie Trias Westland. Fotografie: Carel Kramer.Bij Trias Westland in Naaldwijk wordt momenteel een tweede aardwarmtebron op 2,3 km diepte aangeboord. Door de direct omwonenden te laten zien wat er op het terrein van Trias Westland tijdens de boring gebeurt, welke maatregelen we ondernemen om de overlast te beperken en hoe we dit aanpakken wordt een aardwarmteproject voor hen tastbaar en weten zij beter wat ze kunnen verwachten.

Maatregelen
Ieder project vraagt om maatwerk. Voorafgaand aan de werkzaamheden is proactief contact met de direct omwonenden essentieel om maatregelen gericht op de lokale situatie gezamenlijk af te stemmen. Bij Trias Westland worden de volgende maatregelen ondernomen om de overlast voor de buren te beperken: tijdens de boorfase bij Trias Westland 24/7 een contactpersoon op de locatie bereikbaar zodat ieder eventueel signaal van de omwonenden gelijk tot actie leidt, een appgroep ingesteld voor direct contact, een containerwand geplaatst om het geluid te dempen, continue geluidsmonitoring, is de verlichting samen met de omwonenden afgesteld en wordt er gebruik gemaakt van een elektrisch aangedreven boortoren.

Omwonenden aanwezig op aardwarmtelocatie Trias Westland. Fotografie: Carel Kramer


Trias Westland
We boren bij Trias Westland naar een diepte van 2,3 km en aardwarmte van circa 87°C. Dit is de tweede aardwarmtebron op deze locatie. Met deze uitbreiding en de eerste aardwarmtebron samen kunnen we straks 54 glastuinbouwbedrijven, Royal Flora Holland en de nieuwbouwwijk Liermolen duurzaam verwarmen. De boorwerkzaamheden zijn op 12 juni jongstleden gestart en duren naar verwachting in totaal 42 dagen. Met de uitbreiding van het aardwarmteproject gaat de totale productiecapaciteit van Trias Westland naar 35 MWth, goed voor 200 hectare glas.