Glastuinbouw Nederland heeft een petitie aangeboden tegen het voorstel om het elektriciteitsverbruik van het elektriciteitsnet (Opslag Duurzame Energie) te verhogen. ETP heeft dit, samen met de warmtecoöperaties met een brief ondersteund.

De overheid stimuleert de energie intensieve glastuinbouwsector via SDE+-subsidieregeling om op aardwarmte over te stappen. De besluitvorming om het tarief voor Opslag Duurzame Energie (ODE) te verhogen zorgt er nu voor dat ondernemers tegen hogere lasten aanlopen bij het elektriciteitsverbruik uit het openbare net. Hierdoor worden bedrijven min of meer gedwongen meer in te zetten op een warmte-krachtkoppelinginstallatie (WKK) om elektriciteit te produceren. De WKK is een erg efficiënte oplossing, omdat hiermee naast elektriciteit ook CO2 en warmte wordt opgewekt. Meer zelf opgewekte warmte maakt het voor bedrijven erg duur om over te stappen op duurzame warmte uit geothermie. Gevolg is dat ondernemers nu terughoudend zijn om langjarige contracten aan te gaan voor de afname van warmte, waardoor de financiering van deze projecten onmogelijk wordt. Alleen al in het Westland wordt de ontwikkeling van 100MW aan aardwarmteprojecten en 100MW aan restwarmteafname serieus bedreigd en daarmee de ontwikkeling van Warmtesysteem Westland.

ETP en Glastuinbouw NL begrijpen niet waarom de Tweede kamer nu voor deze heilloze weg heeft gekozen. Wij blijven echter zoeken naar mogelijkheden om de overstap naar aardwarmte toch rendabel te maken voor ondernemingen in de glastuinbouw.