De coöperatie Geothermie Maasdijk heeft dit najaar de opsporingsvergunning voor geothermie overgedragen aan ETP. Samen onderzoeken zij de mogelijkheden om het project op te schalen van 12 naar 40 MegaWatt. Dit is ten eerste een kwestie van vraag: wat is – naast de reeds betrokken bedrijven – de warmtebehoefte van bedrijven en woningen in de buurt? Ook nieuwe technische en financiële inzichten spelen mee. Eén van de opties in Maasdijk is drie doubletten maken op één locatie. Op deze manier zou Maasdijk op een zeer (kosten)efficiënte manier heel veel bedrijven en woningen van duurzame warmte kunnen voorzien. Om de behoefte te peilen, organiseert ETP in 2019 een bijeenkomst voor ondernemers uit het gebied.