Een flink aantal woningen in nieuwbouwwijk Rijnvaart in ‘s-Gravenzande zal aangesloten worden op Warmtesysteem Westland. Van de vijf ontwikkelaars sluiten vier ontwikkelaars de woningen aan op het aan te leggen warmtenet van HVC, dat onderdeel wordt van het warmtesysteem. Afgelopen vrijdag onthulde wethouder Snijders samen met vertegenwoordigers van HVC en Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland het bord aan de Rijnvaartweg, dat verwijst naar de realisatie van de eerste aardgasvrije woonwijk in het Westland.

In Westland en omgeving staat een flink aantal grote nieuwbouwprojecten op stapel, met in totaal ca. 5.000 woningen. Deze nieuwbouwwoningen worden niet meer op gas aangesloten. De projectontwikkelaars zijn geïnteresseerd in all electric, maar zijn ook zeer positief over Warmtesysteem Westland. Zij wegen o.a. de eisen in het Bouwbesluit mee, de investering per woning en de jaarlijkse energiekosten voor de koper.

Afweging electric of warmtenet
HVC – die namens ETP optreedt als contractpartij voor de aansluitingen en levering van warmte aan nieuwbouwwoningen – heeft een tariefstructuur ontwikkeld waarmee voor elk woningtype de aansluitkosten op een warmtenet kunnen worden berekend. Dit betekent dat projectontwikkelaars al vroeg in het planproces de afweging kunnen maken voor all electric of aansluiting op een warmtenet. De warmte kan geleverd worden door een geothermiebron in de buurt, restwarmte van telers of een tijdelijke biomassa- of warmtecentrale. Op termijn worden de warmtenetten gekoppeld tot een robuust gebiedssysteem (Warmtesysteem Westland).

Koppeling met warmtesysteem
De ontwikkelaars hebben een concreet aanbod gekregen voor het aansluiten van ruim 3.500 woningen op het Warmtesysteem Westland. Het betreft de ontwikkelgebieden Waelpark/Rijnvaart, Westlandse Zoom en Liermolen/Molensloot. De eerste fase van Rijnvaart zal dus aangesloten worden op het Warmtesysteem Westland. Komende maanden besluiten de ontwikkelaars, gemeente en HVC of en welke andere woningen in de ontwikkelgebieden worden aangesloten op een warmtenet.

Foto: Jacques Zorgman