Per 1 november gaat Nico van Ruiten, ex-voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, bij Energie Transitie Partners aan de slag als verkenner en kwartiermaker. In nauw overleg met glastuinbouwondernemers zal hij de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot grotere, en gekoppelde warmtenetten in Westland: een duurzaam WarmteSysteemWestland.

Energie Transitie Partners beoogt een impuls te geven aan de energietransitie in Westland en Oostland. Energie Transitie Partners en haar partners – HVC, Capturam, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland – faciliteren en participeren al in een aantal duurzame warmteprojecten. Daarbij zijn de behoeften en het draagvlak bij telers leidend. De ondernemers bepalen als groep (warmteclusters) op welke warmte zij inzetten (bijvoorbeeld geothermie, restwarmte of biomassa) en in welke mate zij samenwerken met Energie Transitie Partners. Van Ruiten kijkt uit naar zijn nieuwe rol: “Met deze opdracht kan ik uitvoerend bijdragen aan de ambitie van een klimaatneutrale glastuinbouw. Het sluit daarmee mooi aan op mijn vorige functie. Ik heb hier ja tegen gezegd omdat ik merkte dat ook voor de partijen achter ETP het belang van de glastuinders voorop staat.”

EnergieAkkoord
Energie Transitie Partners was onlangs één van de mede-ondertekenaars van het EnergieAkkoord Greenport West-Holland met als doelstelling om in 2030 de helft van de warmte voor de glastuinbouw uit duurzame bronnen te halen. Binnen Energie Transitie Partners gaat Van Ruiten nauw samenwerken met een groep energiedeskundigen vanuit HVC en Capturam in nauwe afstemming met gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en LTO Glaskracht.