Komt de leiding er wel of niet? Het werk is in volle gang. Het transportnet voor het 100 MW project met warmte vanuit de Rotterdamse haven is uitgetekend, de kosten van de uitkoppeling berekend en de afzet in beeld gebracht met als doel de volledige keten van bron tot gebruiker te sluiten en de onrendabele top zoveel mogelijk te verkleinen.

Door naast lokale warmte vanuit geothermie of biomassa ook restwarmte uit Rotterdam te gebruiken kan een aanzienlijk deel van de warmtevraag in de regio Westland CO2 vrij worden ingevuld. Als het project slaagt betekent dit een grote stap in de ontwikkeling van het WarmteSysteem Westland. Vanuit Energie Transitie Partners en de Joint venture (Gasunie en Port of Rotterdam) is het initiatief genomen om samen met vele andere stakeholders de plannen deze maand verder te concretiseren. Het beslissingsmoment van 1 april komt dichterbij. Dan wordt besloten of er voldoende basis is om door te gaan met dit project.

De verschillende warmtecollectieven in het Westland (Geothermie Polanen, Kralingerpolder, Westland Midden (io), Wippolderlaan, Geo4Energy, Aardwarmte Maasdijk, Aardwarmte Vogelaer, Nature’s Heat, Green Well Westland, GeoPower Oudcamp, Geothermie de Lier en Trias Westland) is verzocht dit project te ondersteunen door een intentieverklaring af te geven waar in wordt benoemd dat in collectief verband er vraag is naar deze 100 MW restwarmte.