Er zijn veel vragen over het Warmtesysteem Westland. Hoeveel havenwarmte heeft het Westland nodig? Hoe gaat de infrastructuur eruit zien? Wie gaan het systeem financieren? En: als verschillende distributienetten aan elkaar geknoopt worden tot één systeem: wie worden dan verantwoordelijk voor dit systeem? Om deze – en meer – vragen te beantwoorden, zijn 25 april jl. drie werkgroepen aan de slag gegaan om een haalbaarheidsanalyse uit te voeren. Op technisch, financieel en organisatorisch zullen enkele telers samen met specialisten van ETP en vertegenwoordigers van de gemeente de ideeën verder uitwerken en verdiepen. In september zal er een beeld ontstaan over de haalbaarheid en kunnen ook uitgangspunten worden geformuleerd voor een vervolg. De resultaten van de werkgroepen worden besproken in het (grotere) telersplatform Warm Westland van LTO Glaskracht.