“Door nu de juiste stappen te zetten kunnen we voor de lange termijn onze energievoorziening op de rails zetten. Aardwarmte maakt het mogelijk grip te houden op de kostprijs en is bovendien een enorme stap naar duurzaam produceren. Samen met de leden van de warmtecoöperatie hebben we tijdens de ledenbijeenkomst uitgebreid gesproken over aardwarmte als duurzame warmtebron en de kostprijs”, aldus Frank Barendse voorzitter van de warmtecoöperatie Maasdijk.


Bijzonder genoeg ligt de oplossing voor verduurzamen bij Maasdijk onder de grond. “Het is belangrijk dat we onze kennis bundelen en de belangen van de kwekers worden behartigd. Dit gebeurt binnen de warmtecoöperatie Maasdijk. Voor de uitvoering van het warmteproject hebben we volume en slagkracht van meerdere kwekers in het gebied nodig. Binnen de warmtecoöperatie bundelen we dat en zorgen we ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan.”, aldus Frank.

Besluit voor 2024 – 2040
De warmtecoöperatie Maasdijk is uitgegroeid tot een samenwerking van ruim 40 kwekers die de noodzaak van verduurzaming onderschrijven en hier de schouders onder willen zetten. Daarvan bedraagt het aangesloten areaal ongeveer 200 hectare. Om de aardwarmteprojecten rendabel te realiseren is het belangrijk veel glastuinbouwondernemers erbij te betrekken. Voorwaarde is een concurrerende warmteprijs. In ruil daarvoor leggen de deelnemers zich vast op gegarandeerde afname. Dit betekent concreet dat deelnemers nu in 2020 een besluit nemen om van 2024 tot aan 2040 aardwarmte af te nemen. Nu is de kans om samen de projecten te realiseren. ETP organiseert groeps- en individuele gesprekken om alle informatie met de ondernemers door te spreken.