De samenwerking Aardwarmte Maasdijk heeft dit najaar de opsporingsvergunning voor geothermie overgedragen aan ETP. Samen onderzoeken zij de mogelijkheden om het project op te schalen van 12 naar 40 MegaWatt. Hierdoor kunnen kostenoptimalisaties worden behaald. Tevens wordt onderzocht of er potentie is voor samenwerking met omliggende geothermieclusters.

In het eerste kwartaal van 2019 wordt de deelnemersgroep van het project uitgebreid om zo de grotere hoeveelheid warmte in de toekomst nuttig te kunnen leveren. Hiertoe organiseren we op 14 januari om 16:00 een interessebijeenkomst waarbij we het project toelichten en de interesse vanuit nieuwe deelnemers in beeld krijgen. In onderstaande uitnodiging staan de details voor de bijeenkomst en het zoekgebied waarop wordt gefocust. Alle glastuinbouwondernemers uit dit gebied zijn welkom bij deze interessebijeenkomst, graag even aanmelden via deze link.

De uitnodiging voor deze bijeenkomst: Uitnodiging interessebijeenkomst Maasdijk 14 januari 2019

Adres: Lans Westland, Maasambacht 2B, 2676 CW, Maasdijk

Datum: 14 januari 2019, inloop vanaf 15:30