Telersvereniging Prominent en energiecoöperatie Geo 4 Energy U.A., met de aangesloten leden Noordland-Kapittelland, gaan samenwerken met Energie Transitie Partners (ETP) zodat meer tuinbouwbedrijven in Westland snel kunnen profiteren van aardwarmte. Veel bedrijven willen overschakelen van aardgas op geothermie en zetten daarmee in op duurzamer telen tegen stabiele en aantrekkelijke kosten. Vandaag hebben Prominent, Geo 4 Energy en ETP bij de gemeente Westland hun onlangs gesloten samenwerkingsovereenkomsten gepresenteerd. Met deze samenwerking krijgen de warmteprojecten in deze clusters een flinke duw in de rug. ETP werkt met LTO Glaskracht samen bij de organisatie van warmteclusters. Verenigingen en bedrijven die ook interesse hebben kunnen zich aanmelden.

 

V.l.n.r.: Marco van Soerland (directeur ETP), Piet Zwinkels (voozitter Geo 4 Energy), Jan Verkade (penningmeester Geo 4 Energy), Jacco Besuijen (energiemanager Prominent), Jack Groenewegen (voorzitter Prominent), Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Theo Duijvestijn (wethouder gemeente Westland)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geothermie kansrijk in Westland
“In Westland is een groot potentieel aan duurzame warmte. Vooral geothermie is kansrijk en biedt mogelijkheden om de regio meer zelfvoorzienend te maken. Door bronnen op te sporen, ondernemers te mobiliseren en projecten financieel te ondersteunen, worden belemmeringen weggenomen. Nieuwe initiatieven kunnen worden gestart en  leveren zo weer een belangrijke bijdrage aan onze gemeentelijke duurzaamheidsambities“, zegt wethouder Theo Duijvestijn (economische zaken). Prominent en Geo 4 Energy slaan daarom de handen ineen met ETP en de gemeente. Deze partijen hebben voldoende kennis en ervaring in huis om door te pakken met bestaande/nieuwe warmteprojecten en een robuuste warmte-infrastructuur te ontwikkelen. Elk telerscollectief bepaalt zelf hoe het in een project wil deelnemen: als gebruiker, participant of eigenaar.

Initiatieven versnellen
“Wij willen toe naar nog duurzamere tomaten”, stelt Jacco Besuijen van Prominent. “Met geothermie kunnen onze telers rekenen op stabiele energieprijzen voor de lange termijn en een groener imago. Bij de omschakeling van gas naar duurzame warmte hebben wij een partij nodig die losse warmteprojecten clustert en aan elkaar knoopt tot een structurele oplossing voor iedereen. ETP is de meest logische partner omdat het een regionaal geworteld bedrijf is.” Voor Piet Zwinkels van Geo 4 Energy is de samenwerking met ETP de oplossing voor hun langlopende geothermieproject. “Wij richten ons op Ultra Diepe Geothermie – aardlagen op een diepte van meer dan vier kilometer – maar willen ook de mogelijkheden verkennen van de ondiepere aardlagen. ETP helpt met het haalbaarheidsonderzoek, het uitwerken van een warmte-infrastructuur en een passende organisatiestructuur en het ‘rondrekenen’ van onze business case.” Een derde groep ondernemers staat op het punt te gaan samenwerken met ETP omdat zij ‘alleen nog’ een warmteleiding nodig hebben. Zo is er voor allerlei vraagstukken een oplossing en bepaalt elk telerscollectief hoe het wil samenwerken.

HOT
Deze samenwerking sluit aan bij de energiedoelstellingen die gemeente Westland samen met provincie Zuid-Holland nastreeft in de Coalitie HOT. De Coalitie HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector) draagt bij aan de ontwikkeling van het Nederlandse glastuinbouwcluster en een slimme, schone en sterke topsector. Gemeente Westland en provincie Zuid-Holland zijn binnen HOT de trekkers van de satelliet infrastructuur, energie en ruimte. Geothermie is hierin een belangrijk speerpunt: de ambitie is de komende vijf jaar acht geothermieprojecten in de Greenport Westland-Oostland te realiseren.

HVC en Westland Infra
ETP is een gezamenlijke onderneming van grondstoffen- en energiebedrijf HVC en de Westland Infra groep. Deze bedrijven en Royal Flora Holland werken al zeer voortvarend samen in het project Trias Westland. Hierin wordt onderzocht of op vier kilometer diepte genoeg winbare aardwarmte zit voor een groot deel van de Westlandse warmtebehoefte. De boringen voor dit project vinden in 2017 plaats. De aanpak van Trias Westland heeft geresulteerd in een groot draagvlak onder glastuinbouwbedrijven, overheden en financiers.