bespreking energietransitie Westland.

Op woensdagavond 11 september jl. zijn de leden van de Westlandse gemeenteraad tijdens een zogeheten raadsinformatieavond bijgepraat over de stand van zaken van de inzet van de gemeente in het kader van de energietransitie. Ook de voorspoedige stappen op het gebied van de aardwarmteprojecten van Trias Westland en Energie Transitie Partners kwamen nadrukkelijk aan de orde. Vanuit de raad waren er waarderende woorden voor de proactieve opstelling vanuit de glastuinbouw.
De aanwezige raadsleden hadden na de presentatie van de gemeente de gelegenheid vragen te stellen.  Eind dit jaar neemt de raad nadere besluiten over de inzet van de gemeente als het gaat om de ondersteuning van de energietransitie.