Alle leden van de coöperatie Geo4Energy hebben onlangs besloten om hun project verder vorm te geven in samenwerking met ETP. De coöperatie bestaat uit zestien glastuinbouwbedrijven, gevestigd in het gebied Noordland/Kapittelland (’s-Gravenzande). Er is dit najaar tijdens de ALV van coöperatie Geo4Energy unaniem besloten volledige samenwerking aan te gaan met ETP. Er was in een eerder stadium al een intentieverklaring getekend voor het uitwisselen van informatie. De opsporingsvergunning aardwarmte is in samenwerking met ETP begin 2017 ingediend. Hopelijk komt er begin 2019 uitsluitsel over de verlening van deze vergunning. In februari 2017 tekende Geo4Energy al een samenwerkingsovereenkomst met ETP om de plannen voor een geothermieproject te concretiseren (o.a. opties voor de warmte-infrastructuur uitwerken en de business case doorrekenen).