De gemeente Westland zette op 24 oktober samen met gebiedsontwikkelaar BPD, ontwikkelbedrijven OBWZ en ONW de eerste stap naar aardgasloos bouwen in Westland. De partijen ondertekenden een intentieovereenkomst die de wens bekrachtigt om circa 5.000 nieuwbouwwoningen te voorzien van duurzame warmte. De bouw van de eerste aardgasloze woningen start naar verwachting eind 2018.

Daarnaast tekenden ook Energie Transitie Partners en Westland Infra mee. Westland Infra als beheerder van het gasnet en Energie Transitie Partners voor het ontwikkelen en leveren van duurzame warmte aan deze nieuwe woningen.

Wethouder Theo Duijvestijn: “Nederland zal de komende jaren afscheid moeten nemen van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. In de glastuinbouw is de energietransitie een aantal jaar geleden al in gang gezet met diverse geothermieprojecten. Door nieuwbouwwoningen te voorzien van duurzame warmte, is dit een mooie vervolgstap in de verduurzaming van Westland.”

Gebiedsontwikkelaar BPD gelooft in duurzame warmte als alternatief voor de verwarming op aardgas: “Wij zien kansen om nieuwe wijken in het Westland te koppelen aan duurzame en betaalbare energievoorzieningen voor de lange termijn. Zo zijn de woningen nu al klaar voor een aardgasvrije tijdperk.”

Projecten
BPD Ontwikkeling, Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ),  Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW) ontwikkelen en bouwen in Westland op diverse locaties. De 5.000 nieuwbouwwoningen die worden aangesloten op duurzame warmte bevinden zich in de projecten:

  • De Kreken (Poeldijkerhout) te Poeldijk;
  • Westmade te Monster;
  • Liermolen – Molensloot te De Lier;
  • Monster Noord te Monster;
  • Wateringen Noord te Wateringen;
  • Waelpark, tussen ’s Gravenzande en Naaldwijk;
  • Gantel de Baak in Naaldwijk.

Green Deal
Begin dit jaar ondertekende de gemeente Westland, samen met o.a. 29 gemeenten en andere organisaties de Green Deal met toenmalige minister Henk Kamp. Met de ondertekening van de Green Deal werd een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Foto: Thierry Schut