De afgelopen maanden is samen met de warmtecoöperaties Kralingerpolder en Wippolderlaan hard gewerkt om voor de projecten SDE-aanvragen op te stellen. Dit gaat om het vastleggen van de intentie om warmte af te nemen, geologie in kaart brengen en diverse berekeningen.
Met de subsidie stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Het verkrijgen van subsidie is een belangrijk onderdeel in de verdere ontwikkeling van de projecten. De volgende aanvragen zijn in samenwerking met de warmtecoöperaties ingediend:
  • aardwarmteproject Maasdijk (3de doublet)
  • aardwarmteproject Wippolderlaan
  • aardwarmteproject Kralingerpolder

Het verkrijgen van de SDE+-subsidie is een vereiste voor de doorontwikkeling van de projecten.