Westland Infra Groep en grondstoffen, afval- en energiebedrijf HVC bundelen hun expertises op het gebied van warmte. Zij hebben hiervoor op 7 december 2016 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De twee partijen willen hiermee de ontwikkeling van duurzame warmte samen met de glastuinbouwsector in het Westland versnellen. Eindresultaat is een volledig dekkend warmtenet in het Westland.
Warmtenetten zijn in het Westland kansrijk door de combinatie van bovengrondse warmtevraag van de kassen en de beschikbare warmte in de ondergrond. Westland Infra en HVC hebben met het geothermieproject Trias Westland al veel ervaring opgedaan. De boringen van het Triasproject worden in 2017 gerealiseerd. Met hun samenwerkingsverband, verenigd in het speciaal hiervoor opgerichte Energie Transitie Partners (ETP), willen beide partijen hun opgedane kennis op het gebied van regelgeving, financiering, risico’s, subsidiering, organisatie etc. effectiever inzetten. En in samenwerking met de glastuinbouwbedrijven kansrijke warmteprojecten optuigen. De invulling van de projecten wordt gebaseerd op de specifieke behoefte van de individuele glasclusters, denk daarbij aan participatie, eigendom of volledige ontzorging. Het organiseren van nieuwe glasclusters vindt in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland plaats. Als warmtebron ligt de focus eerst op geothermie (aardwarmte), maar ook andere lokale duurzame warmtebronnen, zoals van afvalstromen en biomassa, worden verkend. Door projecten onder deze ETP-paraplu met deze twee grote partijen te plaatsen, verwacht ETP eenvoudiger toegang tot de kapitaalmarkt.