Broekpolder is een belangrijke tuinbouwomgeving in het Westland, heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden. Maar hoe komen we daar en wat is er nodig om dit in 2040 gerealiseerd te hebben Coalitie HOT (Herstructurering Ontwikkeling Glastuinbouw) heeft een publicatie uitgebracht waarin verschillende partijen aan het woord komen, waaronder Aafke Huijbens van Energie Transitie Partners.


Aafke is betrokken vanuit haar rol als: specialist duurzame energie bij ETP. “De Broekpolder is een belangrijk gebied, omdat er nu veel geothermiebronnen in- en omheen liggen. Dat biedt veel mogelijkheden voor een warmtenet. Door de aanwezigheid van deze bronnen is het een mooi gebied om koppelingen tussen energiesystemen te maken”.

Iedereen wil constructief meewerken en het feit dat iedereen trots is op zijn bedrijf, de woonomgeving en het gebied werkt daar zeker aan mee. En dit is een goed uitgangspunt dat we met elkaar gemeen hebben”, aldus Aafke. Vanuit Energie Transitie Partners zijn de elektriciteits- en warmteprofielen van Broekpolder inmiddels in kaart gebracht. Benieuwd naar Broekpolder 2040? Bekijk dan het magazine via:

online magazine Broekpolder