Grote bedrijven in Nederland moeten in 2022 van het Gronings gas af zijn, zo liet minister Wiebes in januari weten. Hoewel de glastuinbouw in de brief van Wiebes niet expliciet wordt genoemd, wil de Westlandse glastuinbouw verantwoordelijkheid nemen en een voorbeeld stellen. LTO Glaskracht heeft, in samenwerking met ETP, begin maart een brief overhandigd aan minister Wiebes, met daarin een uitgewerkt plan voor realisatie van het Warmtesysteem Westland. Doel: het gasverbruik in Westland vanaf 2021 verlagen met 160 mln. kuub per jaar, oplopend naar 480 mln. kuub.

‘Als glastuinbouwondernemers kunnen en willen wij u helpen om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Gezien onze leidende exportpositie in de wereld zien wij dit als onze verantwoordelijkheid. (…) Wij fungeren graag als vliegwiel en voorbeeld voor andere clusters in Nederland en Europa’, zo staat in de brief aan de minister te lezen. Geothermie wordt genoemd als kansrijke optie, net als restwarmte i.c.m. CO2 uit de Rotterdamse haven. ‘Aanleg van een goed bemeten infrastructuur voor de distributie van warmte is cruciaal voor restwarmtebenutting en -optimalisatie en zal de verlaging van het aardgasverbruik aanmerkelijk versnellen. Een goede warmte-infrastructuur maakt de weg vrij voor volledige verduurzaming van de energievoorziening van alle glastuinbouwbedrijven én de gebouwde omgeving in het Westland.’

 Warmtesysteem Westland
In de brief wordt het Warmtesysteem Westland geïntroduceerd: één warmtesysteem voor geothermie, bio-energie en restwarmte vanuit de warmterotonde.

  • Tussen 2018 en 2021 kunnen hier vijf nieuwe geothermiebronnen (totaal 150 MW) op aangesloten worden, plus 50 MW vanuit de warmterotonde. Naast de glastuinbouw worden ook 1.000 woningequivalenten in het Westland aangesloten. Dit bespaart vanaf 2021 ca. 160 mln. kuub gas per jaar.
  • Er zijn volop doorgroeimogelijkheden voor dit systeem. In de periode na 2021 kan de beschikbaarheid van geothermie (300 MWth) en restwarmte (375 MWth) groeien naar ca. 675 MWth. Naast de glastuinbouw worden 7.250 woningequivalenten aangesloten. Dit levert een besparing van bijna 500 mln. kuub aardgas op.

 Onrendabele top afdekken
Met het oog op het Warmtesysteem Westland investeert de Westlandse glastuinbouw tussen 2018 en 2021 al € 156 mln. in verbindende warmte-infrastructuur en uitbouw van geothermie. Lokale distributienetten worden nu al zwaarder uitgevoerd om ze toekomstbestendiger te maken, zodat ze vanaf 2021 deel uit kunnen maken van het Warmtesysteem Westland. De briefschrijvers vragen de minister om ondersteuning van € 20 mln. om robuuste lokale distributienetten aan te kunnen leggen; nu nog onrendabel, maar klaar voor doorgroei in de nabije toekomst. Daarnaast wordt de minister gevraagd om behoud en versterking van de SDE-regeling, ondersteuning voor de afvang en levering van extra CO2 en flexibilisering van de tariefstructuur voor elektriciteitstransport, zodat ondernemers flexibeler kunnen switchen van eigen opwek naar inkoop van elektriciteit.