Het klinkt eenvoudig, je gaat op zoek naar warm water in de diepe ondergrond en je gebruikt de kennis die voor handen is. Kennis over verschillende aardlagen in Nederland en kennis van putontwerp en het boorproces uit de olie- en gassector. “Vooral simpel houden. Door op deze manier te kijken naar het juiste putontwerp, de boor- en completeringsmethode bereik je een kostenefficiënte en een kwalitatief steeds betere geothermieputstandaard”, aldus Gerrit Schurink (manager geothermieputten bij HVC en ETP).

Bij HVC is het initiatief genomen om een mijnbouworganisatie op te starten voor de ontwikkeling van de geothermieputten bij 43 aandeelhoudende gemeenten, waaronder gemeente Westland. Met kennis en ervaring vanuit de olie- en gassector in onze eigen organisatie worden we steeds kundiger in het ontwerpen, boren en completeren van putten. Gerrit is begin dit jaar als manager geothermieputten bij HVC gestart. Hij heeft jarenlange expertise vanuit de olie- en gassector op dit gebied. Hij maakt deel uit van de mijnbouworganisatie die onder andere ingezet kan worden bij de projecten die de warmtecoöperaties in het Westland via ETP ontwikkelen. Hij is primair verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwerp en realisatie van de geothermieputten.

Nieuwe standaard in putontwerp
Je start bij de basis: waar zoek je een geothermiebron? Welke aardlaag is op de beoogde locatie het meest geschikt? Vanuit deze benadering ontwerp en realiseer je een put op basis van bewezen methodes en technieken. Het nieuwe concept is voorzien van corrosiebestendige GRE-buizen (glasfiber reinforced epoxy). Voor optimale productiviteit wordt de buis ter hoogte van de waterhoudende zandlagen geperforeerd. Het nieuwe ontwerp biedt de mogelijkheid om de staat van de geothermische put constant te kunnen monitoren. Zo wordt de veiligheid voor het milieu tijdens de levensduur van de put gewaarborgd. Het ‘nieuwe concept’ is samen met Floris Veeger, Axel Sandén (Veegeo) en Bert Jan Koers (Well Engineering Partners) in detail uitgewerkt. Het concept is de standaard voor het eerste doublet van Trias Westland en zal worden toegepast en verder geoptimaliseerd voor het tweede doublet. Deze kennis wordt natuurlijk ook ingezet bij de andere putten die in ontwikkeling zijn.