De populariteit van houtsnipperketels in de glastuinbouw neemt toe. Maar hoe duurzaam is dit hout? Is er voldoende? Hoe kunt u dat controleren? RVO, Blueterra en Kas als Energiebron hebben een brochure gemaakt die de feiten en cijfers op een rijtje zet.

Zo’n twintig glastuinders gebruiken nu een vorm van bio-energie om hun bedrijf te verwarmen, bijvoorbeeld via een biomassaketel voor warmte of een bio-wkk voor warmte en elektriciteit. Dit betreft nagenoeg uitsluitend houtsnippers en houtshreds uit nabijgelegen bossen en plantsoenen en plantsoenen of shreds uit de groencompostering. Op dit moment is het aanbod van hout veel groter dan de vraag, maar de vraag neemt wel snel toe. Hout wordt gezien als duurzaam maar er zijn wel aandachtspunten, zoals duurzaam bosbeheer, rookgasreiniging, stookgedrag en cascadering van biomassa.

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw’