Polanen is met 39 leden de grootste warmtecoöperatie in het Westland. De warmtecoöperatie is 2,5 geleden opgericht in Monster, een gebied waar veel glastuinbouwondernemers zitten. In samenwerking met Energie Transitie Partners wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een aardwarmteproject tussen de 12 -18 MW op 2300 meter diepte. De komende maanden onderzoeken we hoeveel warmte we kunnen winnen en wordt toegewerkt naar de financial close.

Aardwarmtelocatie aan de Madeweg
Het vinden van een locatie voor een aardwarmteproject in dichtbebouwde Westland vraagt wat speurwerk, in goede samenwerking met HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector) is dat in Monster aan de Madeweg gelukt. Door relatief dicht bij de afnemers te zitten zijn de glastuinbouwondernemers in staat om straks van het aardgas over te stappen op een duurzame energiebron: aardwarmte. Het gebied in Monster kent in potentie verschillende soorten afnemers met diverse teelt: bloemen, planten en groenten. We onderzoeken daarnaast of de gebouwde omgeving zoals Westerhonk, woningbouw van Arcade en het nieuw te bouwen zwembad De Boetzelaer kan worden aangesloten.

Met omwonenden in gesprek
Afgelopen week heeft het projectteam de directe buren van de aardwarmtelocatie persoonlijk geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Samen met de omwonenden is de mogelijke inrichting van de locatie besproken en zijn de aanwezigen bijgepraat over de voortgang van het project. De aanwezigen gaven aan het persoonlijke contact met de leden van het projectteam en de warmtecoöperatie te waarderen. Ook is er afgesproken samen de locatie van het project van Trias Westland te gaan bekijken.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Ton Sels, omgevingsmanager via: ton.sels@capturam.nl.

Toegevoegde infographic geeft de feiten van het project overzichtelijk weer.

2019-12-06T14:51:11+01:00