René van Dop (Vilosa), glastuinbouwondernemer in Maasdijk, benadrukt het belang om te verduurzamen:  “Het project gaat alleen slagen als er voldoende afnemers zijn die voorsorteren voor de langere termijn. Iedereen moet gaan verduurzamen. Wij kunnen straks zeggen dat we een aardwarmteplant hebben en geen aardgasplant.”