Op woensdag 18 september jongstleden zijn de steunverklaringen voor het 100 MW project overhandigd aan Jan Kees – Goet, secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De overhandiging van de steunverklaringen volgt op het eerder verkregen commitment op de keten en het 100 MW-project afgelopen maart. De steunverklaringen zijn afkomstig van diverse overheden, bedrijven en partijen waaronder Energie Transitie Partners met als doel glastuinbouw in het Westland verder te verduurzamen en te komen tot de 100 MW leiding.

Eerder deze maand werd al bekend gemaakt dat de Gasunie de eerste fase van een hoofdtransportnet voor warmte door Zuid-Holland verder gaat ontwikkelen, de ‘Leiding door het Midden’. Met een aftakking van de Leiding door het Midden naar het Westland komt duurzame warmtelevering aan de glastuinbouw in het Westland op basis van overtollige warmte uit de haven van Rotterdam in een stroomversnelling. Met daarnaast de toekenning van de subsidie van 3,77 miljoen euro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bereikt het 100 MW-project een nieuwe fase. De uitbreiding van het warmtenet Trias Westland wordt overgedimensioneerd aangelegd zodat een groot deel van dit net kan fungeren als hoofdleiding binnen WarmteSysteem Westland (WSW), het regionaal geplande warmtenet in het Westland.

Vanuit Energie Transitie Partners gaat Robert Crabbendam als projectmanager de gehele keten verder ontwikkelen. Van contractering van de bronnen tot aan de levering met als doel de hele keten rendabel te organiseren. Robert heeft veel ervaring in de (regionale) ontwikkeling van warmtenetten onder andere in Alkmaar en Dordrecht.