Veelgestelde vragen Polanen

Hoe gaat Energie Transitie Partners om met mij als omwonende?
Wij zullen u tijdig informeren over de ontwikkelingen in uw buurt. Onder andere via persoonlijke gesprekken, nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Waar komen de boortoren en het pomphuis te staan?
Op het perceel aan de Madeweg 43a. De exacte indeling van de locatie en het terrein wordt momenteel onderzocht.

Wat zou aardwarmteproject zoals Polanen en aardwarmtewinning voor mij als omwonende betekenen?
Het ligt aan de locatie van de woning wat u als omwonende van de aardwinning merkt van een aardwarmteproject. Ervaring leert dat omwonenden tijdens de exploitatiefase geen tot enige hinder ondervinden van geluid, licht en verkeer. Daarbij maken we gebruik van een nieuwe generatie pomphuizen die goed is geïsoleerd.

Hoe is de overlast tijdens de boringen naar aardwarmte?
Het ligt aan de locatie van uw woning van wat u van de werkzaamheden merkt. De voorbereidingen en de uitvoering van een boring naar een aardwarmtebron leveren hinder op. In de boorfase zijn er geluidsbronnen. Het geluidsniveau rondom de boorlocatie wordt continu gemeten, ook worden geluidsbeperkende maatregelen getroffen.

Hoe lang gaan de werkzaamheden op de aardwarmtelocatie duren?
Alles bij elkaar ongeveer een jaar. Dit is inclusief de voorbereiding van het terrein, De boringen zelf duren circa drie maanden, waarbij het werk regelmatig ook ‘s nachts en in de weekends doorgaat. Aan het boren naar aardwarmtebronnen en de winning van aardwarmte zijn veiligheidseisen en -procedures verbonden. Het team van aardwarmteproject Polanen brengt risico’s van het project in kaart en neemt passende maatregelen.

Kan mijn huis aangesloten worden op warmte uit de aardwarmtebron?
ETP gaat de mogelijkheden onderzoeken. De vraag is of de kosten om ook de directe buren op dit warmtenet aan te sluiten te verantwoorden zijn. Ook zijn we in gesprek met S’Heerenloo, Arcade en gemeente Westland over de mogelijkheid om woonwijk Polanen aan te sluiten en wordt onderzocht of het nieuw te bouwen zwembad de Boetzelaer kan worden aangesloten op de aardwarmtebron in Monster.

Wie is Energie Transitie Partners?
Energie Transitie Partners (ETP) is een gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam (een dochterbedrijf van Juva, waarvan ook Westland Infra deel uitmaakt). ETP is opgericht om oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw. Het aardwarmteproject Trias Westland is een aardwarmteproject in Naaldwijk dat uit deze samenwerking is voortgekomen.