Aardwarmte Polanen

ETP en de Warmtecoöperatie Polanen verkennen of een aardwarmteproject in Polanen (Monster) mogelijk is. De beoogde locatie is Madeweg 43a in Monster. Eind 2018 hebben ETP en de warmtecoöperatie Polanen subsidie (regeling voor duurzame energie, SDE+) aangevraagd voor dit aardwarmteproject. Begin juli 2019 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigd dat de subsidie is toegekend. Dit betekent groen licht voor de verdere ontwikkeling van dit project.

ETP en de telers die bij de coöperatie zijn aangesloten, gaan nu een projectplan maken. Dit houdt o.a in dat we verder onderzoeken hoeveel vraag naar duurzame warmte er in het gebied is. We gaan ook de locatie in kaart brengen, kijken hoeveel warmte hier in potentie gewonnen kan worden en hoe dat het beste verdeeld kan worden. Ook gaan we in gesprek met financiers. We kunnen niet met zekerheid zeggen of het project wel of niet doorgaat. Dat blijft grotendeels afhankelijk van de kans op een rendabel warmtenet. Grofweg kunnen we zeggen dat als het project doorgaat, hier op z’n vroegst eind 2020, begin 2021 gestart zou worden met de voorbereidingen op de boringen. ETP en de warmtecoöperatie zijn in gesprek met de omwonenden over de ontwikkelingen.

Warmtecoöperatie Polanen
Aardwarmte is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en er zijn al vele aardwarmtebronnen in Westland operationeel. Ook de glastuinbouwondernemers van de warmtecoöperatie Polanen willen hun kassen duurzaam verwarmen. Zij hebben de handen ineen geslagen om een aardwarmteproject in Polanen te realiseren. Energie Transitie Partners ondersteunt de warmtecoöperatie onder andere bij financiering, techniek en ontwerp van het warmtenet. De warmtecoöperatie bestaat uit 41 glastuinbouwbedrijven in Monster en omgeving.

Wilt u meer informatie of iemand aanmelden voor de nieuwsbrief over de aardwarmte-ontwikkelingen in Polanen? Stuur dan een e-mail naar info@etp-westland.nl