Polanen

Aardwarmte Polanen

ETP en de glastuinbouwondernemers die bij de warmtecoöperatie Polanen zijn aangesloten werken het project verder nu verder uit. Er wordt onderzocht hoeveel warmte hier in potentie kan worden gewonnen en hoe deze het beste verdeeld kan worden.

Locatie

ETP en de warmtecoöperatie Polanen verkennen of een aardwarmteproject in Polanen (Monster) mogelijk is. De beoogde locatie is Madeweg 43a in Monster. Eind 2018 hebben ETP en de warmtecoöperatie Polanen subsidie (regeling voor duurzame energie, SDE+) aangevraagd voor dit aardwarmteproject. Medio 2019 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigd dat de subsidie is toegekend.

Warmtecoöperatie Polanen

De warmtecoöperatie Polanen bestaat uit 50 glastuinbouwbedrijven in Monster en omgeving. Energie Transitie Partners ondersteunt de warmtecoöperatie onder andere bij financiering, techniek en ontwerp van het warmtenet.

Wilt u meer informatie over de warmtecoöperatie Polanen, kijk dan op www.aardwarmtepolanen.nl