Energie Transitie Partners

Energie Transitie Partners maakt duurzame warmte beschikbaar voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland. De vraag naar warmte in deze regio is groot en er is genoeg potentieel aan duurzame warmte om de regio zelfvoorzienend te maken. De kunst is bronnen op te sporen, draagvlak te kweken bij ondernemers, handel te faciliteren, projecten financieel te ondersteunen en voortvarend te realiseren, rekening houdend met regelgeving, risico’s en belangen van deelnemers. Dát is de meerwaarde van ETP.